Інноваційні та інформаційні технології в Новій українській школі (Бібліомікс)

СУМСЬКА ОУНБ ВІДДІЛ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ
СУМСЬКА ОУНБ ВІДДІЛ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ 13 сентября 2019 в 09:19
     Нова українська школа – це школа швидкого і гнучкого реагування на стрімкі, динамічні, а інколи й непередбачувані зміни в суспільстві. Сьогодні школа має допомогти дитині адаптуватися та щасливо жити в нестабільному суспільстві, навчити самостійно вирішувати життєві  завдання. Тому, нові виклики сучасної освіти вимагають від педагога виконання різних ролей. Зокрема, вчитель – це розробник навчальних програм, презентатор, тренер, наставник, менеджер, дослідник, агент змін.

     Концепція Нової Української школи вимагає впровадження новітніх інформаційних технологій, що мають забезпечити доступність та ефективність  освіти, вдосконалити освітній процес і підготувати випускника школи до життя в інформаційному суспільстві. Інноваційна діяльність педагогічних працівників – вимога часу. Поняття “інноваційна діяльність” відображає не лише особливості процесу оновлення, внесення нових елементів у традиційну систему освіти, а й характеризує індивідуальний стиль роботи педагога – новатора. Інноваційна діяльність передбачає вищий ступінь педагогічної творчості, педагогічне винахідництво нового в педагогічній практиці, спрямоване на формування творчої особистості, враховує зміни в суспільстві.

     У сучасних умовах інноваційна діяльність педагога має відповідати основним принципам:
- принцип інтеграції освіти – приділення посиленої уваги до особистості кожної дитини;
- принцип диференціації та індивідуалізації освіти – налаштовує на забезпечення умов для повноцінного розвитку здібностей кожного учня;
- принцип демократизації освіти – зобов’язує створювати умови для розвитку активності, ініціативи, творчості школярів та вчителів.

     Використання комплексу інноваційних, інформаційних технологій, сучасних засобів навчання, проектів в освітньому середовищі Нової Української школи виконує декілька функцій:
- навчальну – розвиток загальних навчальних умінь та навичок;
- розважальну – створення сприятливої психологічної атмосфери на виховних заходах;
- комунікативну – об’єднання учнівського колективу, встановлення емоційних контактів;
- релаксаційну – зняття емоційного напруження, спричиненого навчанням.

     Основні засоби, які з успіхом використовують у шкільній практиці: комп’ютерні програми, інтернет, мобільний телефон. Але перше місце серед сучасних засобів нових інформаційних технологій навчання належить комп’ютеру. Його ефективне використання в освітньому процесі залежить від програмного забезпечення. Програми, які використовують у закладах освіти, - це:
- навчальні;
- діагностичні.
Доведено, що використання інформаційно – комунікативних технологій в освітньому процесі залежить від фізіологічних можливостей людини : у пам’яті залишається 25% почутого, 30% побаченого, 50% побаченого і почутого, 75% матеріалу, якщо здобувач освіти бере активну участь у процесі навчання.

     Підвищенню інтересу до освітньої діяльності, збільшенню швидкості передання інформації учням та підвищення рівня її засвоєння сприяють шкільні цифрові лабораторії, які є новинкою на освітньому ринку України .
Використання цифрових лабораторій забезпечує виконання натурних експериментів на сучасному рівні. Лабораторія – освітнє середовище, комплекс дидактичних і методичних засобів навчання предметів природничо – математичного циклу.

     Залучення до навчального процесу як традиційних засобів масової інформації, так і засобів новітніх інформаційних технологій передбачає медіаосвіта. Основними завданнями медіаосвіти є підготовка нового покоління до життя в сучасних умовах, до сприйняття й розуміння різної інформації, її усвідомлення.

     Останнім часом заговорили про технології змішаного навчання в основу якого ліг системний підхід організації учбового процесу з використанням як електронного  так і очного навчання. Змішаний характер освіти передбачає комбінацію різноманітних форм і систем навчання, що сприяє розвитку комунікативного спілкування, інформаційної культури, стимулює кожного до дії, просування до мети та активізації пізнавальної діяльності.

   Наступна форма організації навчального процесу – дистанційне навчання. Інформаційні технології дистанційного навчання  - це технології створення, передавання і зберігання навчальних матеріалів, організації супроводу освітнього процесу з використанням нових інформаційних технологій, які включають супутникове телебачення, комп’ютерні мережі, мультимедіа тощо.

   Перспективним напрямом для поліпшення доступності якісної та конкурентоспроможної освіти є впровадження в освітній процес використання мобільних інформаційно – комунікаційних технологій. Мобільне навчання – це нова освітня парадигма, на основі якої виникає нове освітнє середовище, де здобувачі освіти можуть отримати доступ до навчальних матеріалів у будь- який час та будь – де, що робить сам процес всеосяжним і мотивує школярів до навчання. Основні моменти мобільного навчання:
- учні готові використовувати мобільні пристрої в таких випадках, коли вони не можуть скористатися книжкою чи комп’ютером ;
- таке навчання дає можливість використовувати вільні проміжки часу;
- мобільні додатки повинні бути компактними та доступними в інтернеті, а також синхронізованими  з мобільними засобами навчання.

     Отже, ознайомившись з матеріалами книжок, періодичних видань і інтернет – ресурсів, які висвітлюють тему інновацій і інформаційних технологій у діяльності Нової української школи, ми розуміємо, що вони орієнтовані на майбутнє і здатні радикально змінити наявну модель навчання.


Список літератури:

Литвинов А. Педагогічний провайдинг інновацій в освіті :
   навч.посіб./ А. С. Литвинов. – Суми: Університетська книга, 2017. – 265 с.

Чепіль М. Педагогічні технології: навч. посіб./ М. М. Чепіль, Н. З. Дудник. – К.: Академвидав, 2012. – 224 с.

Андрущенко В. Школа майбутнього" для України і європейського простору/ В. Андрущенко // Вища освіта України. – 2017. – № 1. – C. 5-16

Кодлюк Я. Інновації у змісті підручників для початкової школи/ Я. Кодлюк // Початкова школа. – 2017. – N 12. – C. 42-45

Мариновська О. Технологічне проектування інноваційного розвитку закладу освіти / О. Мариновська // Рідна школа. – 2017. – №11-12. – C. 16-21

Мицька М. Створення інноваційного середовища - шлях до нової української школи/ М. Мицька // Директор школи. – 2017. – № 23-24 (груд.). – C. 54-72

Непрядкіна С. Сучасна українська школа: управління інноваційними процесами розвитку/ С. Непрядкіна // Директор школи. – 2017. – № 17-18 (верес.). – C. 88-98

Інноваційні технології та методи навчання [Електронний
ресурс] // На-вчальні матеріали он-лайн : вебсайт. – Електрон. дані та прогр.                 - Режим доступу:
https://pidruchniki.com/10470406/pedagogika/innovatsiyni_tehnologiyi_metodi_navchannya (дата звернення: 05.09.2019). – Назва з екрана.

Інноваційні технології для Нової української школи
[Електронний ре-сурс] // Інститут модернізації змісту освіти : веб-сайт. – Електрон. дані та про-гр. – Режим доступу: https://imzo.gov.ua/2017/12/15/innovatsijni-tehnolohiji-dlya-novoji-ukrajinskoji-shkoly/ (дата звернення: 05.09.2019). – Назва з екрана.


Ніна Лугина, пров. бібліотекар
Сумська ОУНБ


 
2
Комментариев
0
Просмотров
3147
Комментировать статью могут только зарегистрированные пользователи. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.