Реклама на сайте Всі Суми: (0542) 77-04-78 vsisumy@gmail.com

Бібліомікс «Правам людини європейський рівень поваги та захисту»

Светлана Антонова
Светлана Антонова 10 декабря 2019 в 11:59
     У листопаді 2020 року Україна разом з країнами Європи буде відзначати історичну подію – 70-річчя Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Вона є найважливішим документом Ради Європи в галузі прав людини.       

     Запровадження нових стандартів захисту прав людини було нагальною потребою для європейських країн, яким довелося пережити жахи Другої світової війни, під час якої права людини брутально і масово порушувались. Конвенція мала закріпити у своїх нормах стандарти прав і свобод людини, які були проголошені у Загальній декларації прав людини(1948р.), та запровадити механізми їх реалізації. Цей процес був пошуком єднання європейських народів на підгрунті ствердження цінностей, на яких будувалися б відносини між громадянами та іншими інститутами влади. 

     Процес приєднання України до цього ключового на європейському просторі документа у галузі прав і свобод людини був досить непростим. Від часу проголошення незалежності наша держава стала складовою міжнародної системи захисту прав людини, взявши відповідні міжнародні зобов’язання, зокрема в рамках найбільш розвинутої європейської системи прав людини. Набувши членство в Раді Європи, Україна взяла на себе низку важливих зобов’язань у сфері реформування законодавства на основі європейських норм і стандартів, зокрема, змінити роль та функції Генеральної прокуратури; передати Міністерству юстиції України управління пенітенціарною системою; забезпечити незалежність судової влади.                                                                                                                                                            До базових європейських стандартів у галузі прав людини належить Європейська соціальна хартія, яка доповнює Європейську  конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод у сфері економічних і соціальних прав. Вона закладає підвалини кількох основоположних прав і свобод та встановлює наглядовий механізм за системою колективних скарг та національних звітів, що гарантують впровадження цих прав у державах-сторонах Хартії. Загалом відповідно до європейських стандартів українське законодавство має визначити належні та ефективні засоби юридичного, передусім судового захисту осіб у випадках дискримінації за ознакою статі та забезпечити юридичне підгрунтя для попередження та протидії всім формам чи проявам дискримінації в усіх сферах життєдіяльності соціуму. 

     Також законодавство України намагається інтегрувати загальновизнаний міжнародно-правовий принцип свободи пересування. Перехід від прописки до реєстрації фізичних осіб вимагає значних зусиль усіх гілок влади. Реалізація європейських рекомендацій по цьому питанню сприятиме вдосконаленню законодавства України щодо свободи пересування, вільного вибору місця проживання і виконання країною взятих на себе міжнародних зобов’язань.        

     Отже, поступальне входження України до Європейського правового простору дає можливість нашій країні розвиватись як демократичній, соціальній і правовій державі.
            
                              Список літератури:

     Лебідь В. І. Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод : навч. посіб./ В. І. Лебідь. -2-ге вид., допов. і перероб. - Київ: Правова Єдність, 2017. -36 с.
     Політичні права громадян в країнах ЄС : конституційне регулювання  / Школа політичної аналітики при НаУКМА; Укр. незалежний центр політичних досліджень. -К., 2012. -44 с.
     Барабаш О. О. Вплив рішень Європейського суду з прав людини на захист прав людини в Україні/ О. О. Барабаш // Часопис Київського університету права. - 2018. - №4. - C. 19-22.  
     Іванець І. Розвиток європейського суду з прав людини як частини міжнародної системи захисту прав людини/ І. Іванець // Підприємництво, господарство і право. - 2013. -N10. - C. 106-109.
     Денисенко Д. Захист прав людини в контексті міжнародного комерційного арбітражу/ Д. Денисенко // Персонал. - 2011. - №2. - C. 70-74.
     Дешко Л. До питання про компетенцію Європейського Союзу у сфері захисту прав людини/ Л. Дешко // Підприємництво, господарство і право. - 2007. №7. - C. 104-107.
     Кончар П. Європейська соціальна хартія - один із двох основних інструментів захисту прав людини в Європі/ П. Кончар // Право України. - 2010. -N10. - C. 119-127.
     Ляхівненко С. М. Участь України в реалізації міжнародних правових стандартів у сфері захисту прав людини/ С. М. Ляхівненко // Часопис Київського університету права. - 2012. -N3. - C. 403-406.
     Рабінович П. Європейський дороговказ гуманізму (до 60-річчя прийняття Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод)/ П. Рабінович // Вісник Академії правових наук України. - 2010. - №4. - C. 14-22.
    Толкачова Н.Б. Система захисту прав людини в Європейському Союзі/ Н.Б. Толкачова // Часопис Київського університету права. - 2009. - №4. - C. 346-350.
    Карпачова Н. Європейська Конвенція з прав людини - фундамент формування захисту прав людини в Україні/ Н. Карпачова // Право України. -  2017. - N4. - C. 34-54.

                          Електронні ресурси:

    Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод та європейський суд з прав людини // Міністерство Юстиції : вебсайт. -  Електрон. дані та прогр. – Режим доступу: https://minjust.gov.ua/m/konventsiya-pro-zahist-prav-lyudini-i-osnovopolojnih-svobod-ta-evropeyskiy-sud-z-prav-lyudini (дата звернення: 06.12.2019). – Назва з екрана.

    Які права людини в Україні найбільше потребують захисту? // Радіо Свобода : вебсайт - Електрон. дані та прогр. – Режим доступу: https://www.radiosvoboda.org/a/28168647.html (дата звернення: 06.12.2019). – Назва з екрана.


Ніна Лугина, пров. бібліотекар
Сумська ОУНБ


 
2
Комментариев
0
Просмотров
257
Комментировать статью могут только зарегистрированные пользователи. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.